Korona informasjon

Her finner du oppdatert informasjon om hvordan koronaviruset påvirker våre barnehager. (Oppdatert 17. april 2020)

17. APRIL 2020

 

Spørsmål og svar angående åpning av barnehagene 20. april

Vil alle Norlandia-barnehagene gjenåpne den 20. april?

 • Ja, vi åpner alle våre barnehager den 20. april. Enkelte av våre barnehager vil ha begrensetåpningstid for å tilfredsstille smittevernstiltakene som fremkommer i den nasjonale smittervernveilederen.

Blir det ordinære åpningstider?

 • Det er vurdert at enkelte barnehager må begrense åpningstiden for å tilfredsstillesmittevernstiltakene i den nasjonale smitteveilederen. Vi vet at dette vil medføre ulemper for dere som foreldre og strekker oss langt for å være fleksible samtidig som vi ivaretar forsvarlig smittevern.

Vil dere ha et utvidet tilbud for foreldre som har samfunnskritiske funksjoner?

 • Ja, i de tilfellene foreldrene ber om det vil vi så langt det er mulig tilrettelegge for dette.

Hva med foreldrebetaling i de barnehagene som har et redusert tilbud?

 • Vi følger de retningslinjene som kommer fra statlige myndigheter, og i utgangspunktet blir det full foreldrebetaling, selv med et noe redusert tilbud.

Hvordan forener dere smitterverntiltakene i det pedagogiske arbeidet når dere gjenåpner

 • Barnehageloven og rammeplanen skal fortsatt være sentralt i vårt arbeid. Samtidig må vi forene gode smitterverntiltak i det pedagogiske arbeidet.

Vil dere holde oppe på helligdager i mai?

 • Hvis det er behov for foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal vi strekke oss langt for å tilby dette.

Hvor lenge tror dere den nye situasjonen vil vare?

 • Det vet vi ikke sikkert, men vi planlegger for at tiltakene skal vare til ut juni, men her kan statlige myndigheter komme med endringer.

 

Smittevern:

Hvilke smittevernrutiner har dere i barnehagene?

 •  Vi følger rådene i den nasjonale smittevernveilederen og bruker de sjekklister som eranbefalt. Veilederen bygger på 3 grunnpilarer som arbeidet bygger på: 1. syke barn og voksne skal være hjemme, 2. god hygiene, og 3.redusert kontakthyppighet mellom personer. Vi har og skal også fremover tilby og gjennomføre nødvendig opplæring.

Hvilke rutiner har dere for utstyr (klær, utstyr) som barna har med seg til barnehagen?

 • Veilederen sier ikke noe om dette og vi har heller ikke etablert en fast rutine på dette.

Skal uteområde fremdeles ikke brukes utenom åpningstid?

 • Uteområdene skal av smittevernhensyn fremdeles ikke benyttes etter normal åpningstid.

Hvordan vil henting og levering bli gjennomført?

 • Her vil barnehagen gjøre individuelle vurderinger basert på hvordan barnehagene er utformet og antall barn.

 

 


 

 

16. APRIL 2020

Nå er det forsvarlig å sende barna i barnehagen

Mandag 20. april åpner de fleste barnehagene i landet igjen.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl, sier det er forsvarlig å sende barn i barnehage igjen. Hun forklarer hvordan barnehagene skal klare å gjennomføre dette og hvorfor det er både viktig å riktig å åpne barnehagene i landet igjen.

Se video med hennes uttalelse her

 


 


25. MARS 2020

Regjeringen viderefører alle koronatiltak til etter påske

Regjeringen har bestemt at norske skoler og barnehager stenges, og at alle tiltakene videreføres til og med 13.april 2020.

Les regjeringens pressemelding her.

Barnehagebarn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner fortsetter å få et tilbud.

Smittevern i barnehagene:
For å redusere smitterisiko for barn og ansatte som går i barnehagen følger vi til enhver tid gjeldene smitte- og hygieneregler. Ved ethvert tilfelle eller tvilstilfelle angående smitte eller karantene er vi i tett dialog med myndighetene og følger deres råd og retningslinjer.

Foreldrebetaling:
Fakturaen/foreldrebetaling for april skal ikke betales når barnehagen er stengt til 13. april 2020. Det vil bli sendt ut ny faktura når barnehagene åpner igjen.
Det vil ikke bli belastet mat/kostpenger så lenge barnehagen er stengt.
Dager barnehagen var stengt i mars vil bli godskrevet.
Hvis det er spørsmål kan Roger Larsen kontaktes: roger.larsen@norlandia.com.

Dialog og informasjon med barnehagene:
Alle barnehagene jobber med å sende ut råd og tips til hva dere kan gjøre med barna når dere er hjemme. Barnehagene er også i gang med å ta kontakt for å høre hvordan dere har det. For de barna som er i barnehagen vektlegges en god hverdag.

Ta kontakt med daglig leder i din barnehage hvis du har flere spørsmål som du ikke finner besvart her. Også Norlandia sentralt er til enhver tid tilgjengelige for å svare på dine spørsmål.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det blir aktuelt. Vi håper det går bra med dere alle i denne tiden, og at dere tar kontakt om dere lurer på noe.

 12. MARS 2020

Norlandia og Kidsa barnehager midlertidig stengt pga korona

Alle barnehager i Norge er stengt, men myndighetene stiller samtidig krav om at barnehagene opprettholder tilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver og til barn med særlige omsorgsbehov.

Den norske regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12.mars kl. 18:00.

I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Tiltaket er iverksatt av norske myndigheter for å forsøke å begrense smittespredningen i Norge.

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Barnehager må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage er stengt.

Dette betyr at selv om Norlandia og Kidsa sine barnehager er stengt, vil barnehagene være betjent og vil kunne tilby et begrenset tilbud til de få som trenger det.
Ta kontakt med din barnehage ved spørsmål rundt dette.
Vi understreker at selve formålet med stengningen av barnehagene er å begrense smittespredning, det skal derfor være en høy terskel for å få barnehagetilbud i denne situasjonen.

Norlandia sentralt og hver enkelt barnehage kan kontaktes ved spørsmål. Vi er fullt tilgjengelige for spørsmål.

Opptaket av barn til barnehage går også som normalt, og man kan søke barnehageplass også nå i denne perioden.

Barnehage-organisasjonen i Norlandia og Kidsa vil stille opp så langt det lar seg gjøre i denne nasjonale dugnaden, for å bidra til pass av barn av helsepersonell og annet samfunnskritisk personell. Dette kan gjøres i våre egne barnehager eller i andre lokasjoner som kan være egnet. Det kan også være aktuelt å bistå med å ivareta barn utenfor de tidsrammer hvor barnehagene normalt er åpne.

Dette vil eventuelt gjøres etter dialog med aktuelle kommuner eller helseinstitusjoner.

Dette er en nasjonal dugnad og vi er beredt til å yte ekstraordinær bistand i en spesiell situasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder ved din lokale barnehage, eller med Norlandia/Kidsa sentralt.

Ytterligere oppdateringer vil komme.