Medvirkning og samarbeid

Et godt samarbeid bygger på anerkjennelse og dialog, til det beste for barnet.

Vi har ulike former for samarbeid. Vi ser på den daglige kontakten med foreldrene som den aller viktigste for å å få et best mulig samarbeid.

Su( Samarbeidutvalget) er valgt av barnehagens foreldreråd og er bindeleddet mellom foreldre og barnehage og ivaretar foreldrenes brukermedvirkning. 

Foreldremøter 

Barnehagen har to foreldremøter i året, en på høsten og en på våren. Tema på høsten vil vi informere om det kommende året og tar opp problemstillinger som måtte komme. Vårens møter brukes til tema møte hvor vi enter leier inn eksterne foredragsholder eller presenterer tema selv.

Vi har i tilegg et møte på forsommeren for nye foreldre som har barn som starter til høsten.

Foreldresamtaler

Vi tilbyr to foreldresamtaler , en på høsten og en på våren. Ønsker man flere er det også mulig.

Vi har også startsamtale med nye foreldre.