Hva er en friskusbarnehage?

Norlandia Fagerholt

Robuste barn

Begrepet «Friskus» bygger på ordet frisk, og refererer til en person som er aktiv, selvbevisst, energisk og ivrig etter å delta i fysiske aktiviteter og utfordringer, med et positivt syn på helse og livsstil.

I Norlandia Fagerholt friskusbarnehage har vi som overordnet mål å legge til rette for, og bidra til at barna våre blir robuste friskuser som kan håndtere utfordringer og ta gode valg gjennom livet. Vi anser det som viktig at barn opplever livsmestring ut ifra egne forutsetninger og at de blir utfordret til å strekke seg mot nye mål.


Tilrettelagt hverdag

Gjennom et åpent og inkluderende miljø utfordrer vi både oss selv og barna gjennom hele året. Planene er nøye tilrettelagt for å imøtekomme behovene til barn i ulike alderstrinn. Fra de aller minste som først og fremst har behov for trygghet og omsorg, til de eldste som søker utfordringer utenfor barnehagens fysiske grenser, tilpasser vi aktivitetene for å gi barna en lærerik og innholdsrik hverdag.


Gode vaner

Som friskusbarnehage, legger vi vekt på å bidra til barnas totale utvikling, både fysisk og mentalt, og vi kjennetegnes av et engasjement for å skape trygge tilknytninger og legge til rette for omsorg. Naturen er en sentral arena når vi utforsker, leker og lærer.

Vi ansatte jobber hver dag for å skape en trygg, engasjerende og utviklende atmosfære for barna der de kan vokse opp som motstandsdyktige mennesker klare for å møte livets utfordringer. Vi fokuserer på å lære barna helserike og gode vaner, og vektlegger bevegelsesglede og fysisk aktivitet både inne og ute. Hos oss prioriterer vi opplevelser for barna, og vi jobber hele tiden for å utvide barnas grenser.


«Friskusbarn er robuste barn»

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming