Hva er en gårdsbarnehage?

Norlandia Fagerholt

Trivsel og utvikling

Vi er overbevist om at deltakelse i gårdsbarnehagemiljøet gir en fantastisk mulighet for å berike barns trivsel og utvikling. Sammen med dyrene får barna våre erfare og oppleve tillit, empati, respekt, omsorg, ansvar, ro og mestring, ved å utføre viktige gårdsoppgaver året rundt.

Gjennom direkte kontakt med dyr, praktiske opplevelser knyttet til bærekraftig matproduksjon og friluftsliv får barna anledning til å styrke sin egen identitet og tilhørighet.

Praktiske opplevelser

I gårdsbarnehagen legger vi vekt på praktiske opplevelser. Samhandling med gårdsdyr gir ikke bare barna praktiske ferdigheter, men også verdifull læring i respekt, empati og ansvar. Gjennom deltakelse i bærekraftig matproduksjon, fra jord til bord, får barna førstehåndserfaring i tilnærming til læring og en dypere forståelse for matens opprinnelse.

Naturnært miljø

Videre gir gårdsbarnehagen barna tilknytning til friluftslivet. Dette fremmer ikke bare fysisk aktivitet, men også konsentrasjon, sosial interaksjon og stimulering av fantasi. Hos oss legger vi til rette for en helhetlig og berikende læringsopplevelse, hvor barna trives og utvikler seg i et inkluderende og naturnært miljø.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming