Hva er en kulturbarnehage?

Norlandia Fagerholt

Kultur i fokus

I barnehagen vår setter vi kultur i fokus. Her gir vi barna rom til å utvikle sin kreativitet, skaperevne, oppfinnsomhet og idérikdom. Vi oppmuntrer dem til å tegne, male, lytte til musikk og uttrykke sine tanker og følelser på måter som fremmer individuell utvikling og gir dem en sterk tilknytning til sin egen kreativitet.Kulturelle impulser

Vi introduserer også barna for kulturelle impulser gjennom historier, tradisjoner, musikk og mat. På den måten lærer de om mangfoldet i verden samtidig som de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre kulturer.Åpne og kulturelle individer

Ved å gi barna muligheten til å oppleve forskjellige kulturelle inntrykk, hjelper vi dem med å utvikle seg til å bli åpne og nysgjerrige individer som forstår og verdsetter mangfoldet i samfunnet vårt. Dette gir dem et solid grunnlag for å bidra til å berike vår kultur i fremtiden.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming