Hva er en litteraturbarnehage?

Norlandia Fagerholt

Litteraturen inspirerer

Hos oss spiller litteraturen en sentral rolle i vårt pedagogiske arbeid. Litteraturen for oss er så mye mer enn bare et middel for overføring av kunnskap. Litteraturen inspirerer prosjektene våre, maten vår, rommene våre, samtalene våre, arrangementene våre og leken vår.


Empati, toleranse og åpenhet

Gjennom lesestundene utforsker vi ulike følelser, perspektiver og verdener gjennom fortellinger. Barna får gjennom litteraturen, muligheten til å utforske språk, emosjonelle aspekter og kulturelle sammenhenger. I samspill med andre barn tilegner de seg verdifulle sosiale ferdigheter som empati, toleranse og åpenhet.


Eget bibliotek

Hjertet av vårt læringsmiljø er barnehagens eget bibliotek, som inneholder et bredt utvalg barnebøker tilpasset ulike aldersgrupper. Vi samarbeider også aktivt med lokale biblioteker for å utvide tilgangen til litteratur. Foreldre og foresatte oppfordres til å delta i denne prosessen, og vi tilbyr utlån av bøker slik at de kan ta med seg litteratur hjem for felles leseopplevelser med barna.


Verdien av litteratur

Vårt mål er å skape et engasjerende miljø hvor barna og de ansatte er likestilte deltakere i leseopplevelsene. Her har barna rett til å forme sine egne tolkninger av det de leser og erfarer fra bøkene. Vi legger vekt på å fremme en dypere forståelse av verdien av litteratur som en kilde til inspirasjon, fantasi og emosjonell utvikling blant barna våre.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming