Hva er en naturbarnehage?

Norlandia Fagerholt

Naturen som læringsarena

Som naturbarnehage legger vi stor vekt på å gi barn muligheten til å utforske og lære om naturen, samtidig som de utvikler verdifulle ferdigheter gjennom utendørsaktiviteter. Vår pedagogiske tilnærming er dypt forankret i ideen om at naturen utgjør en unik læringsarena. Vi ønsker å hjelpe barna med å utforske og forstå naturen, økosystemene og deres egne ansvarsområder i miljøet.


Utetid hele året

Vi tilbringer betydelig tid utendørs, uavhengig av årstid, og gir barna muligheten til å oppleve naturens skiftende ansikter i de ulike sesongene. Dette gjør at barna våre kan forstå og sette pris på naturen i sin helhet. Vårt hovedområde er naturen selv, og det gir barna et variert og utfordrende miljø for utforskning og lek.


Skreddersydd for naturmiljøet

I tillegg til vårt sterke engasjement for naturen, legger vi vekt på en grundig planlegging av pedagogiske aktiviteter og læringsressurser som er spesifikt tilpasset det naturlige miljøet. Vi tror at denne kombinasjonen av naturopplevelser og målrettet undervisning gir barna våre en meningsfull og berikende læringsopplevelse, som vil bidra til å forme deres forståelse av og forbindelse med naturen fra nå og livet ut.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming