Hva er en Reggio Emilia-inspirert barnehage?

Norlandia Fagerholt Reggio Emilia-barnehage

Filosofi

Reggio Emilia-filosofien legger vekt på lyttende pedagogikk, hvor barnets delaktighet og evne til å lære gjennom utforskning, prosjekter og eksperimenter står i fokus. Med utgangspunkt i de tre pedagogene – barnet selv, den voksne, og det fysiske miljøet – skapes et læringsmiljø der barna er aktive deltakere i sin egen utvikling.


Vi er en Reggio Emilia-barnehage

Arbeidet i Reggio Emilia-barnehager kan ikke kopieres og tas over, men man kan la seg inspirere av grunntanken og filosofien, og utvikle den i sin egen sammenheng og ut fra egne forutsetninger.


I Norlandia Fagerholt legger vi vekt på barnets egen kompetanse og læringsprosesser, og vi ønsker å inspirere barna til å være nysgjerrige og undrende, fremfor å være lydige og pliktoppfyllende.


Vi jobber prosjektbasert, hvor vi følger barnas interesser og tanker. Pedagogisk dokumentasjon hjelper oss med å reflektere sammen med barn og kolleger for å videreutvikle vårt pedagogiske arbeid.


Vi tror på barns naturlige nysgjerrighet og evne til å konstruere sin egen kunnskap. Ved å omfavne Reggio Emilia-filosofien gir vi barna muligheten til å utvikle seg som nysgjerrige, reflekterte og kreative individer.


Vårt fokus på barne medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon skaper et dynamisk læringsmiljø som aktiverer barnas intellekt og utforskende natur.


Vi legger vekt på å være i stadig utvikling, for å tilby barna en barnehageopplevelse som legger grunnlaget for livslang læring og utforskning.


De tre pedagogene


Barna
Vi ser barna som kompetente individer som lærer av hverandre i lek og utforskning. Dialogen mellom barna i deres arbeid gir rom for læring.


Den voksne
Våre pedagoger er nærværende og lyttende. Vi er medforskere og støtte for barna, som skal oppmuntre barnas nysgjerrighet, kreativitet, skaperglede og oppdagerlyst.


Rommet, materialene, omgivelsene
Vi skaper fysiske miljøer for barna som inspirerer til kommunikasjon, lek, læring og utforsking. Miljøene tilpasses barnas behov, basert på observasjon og samtaler med barna.


Bakgrunn

Reggio Emilia-barnehagene ble etablert i byen Reggio Emilia i etterkrigstidens Italia, med et sterkt ønske om å bygge et samfunn basert på demokrati og ideer. Loris Malaguzzi, en fremtredende pedagog og barnepsykolog, spilte en sentral rolle i utviklingen av filosofien. Han var overbevist om at alle barn er født intelligente og med en iboende drivkraft til å utforske verden, og at det er vår oppgave å gi dem muligheter til å utforske og utvikle seg.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming