Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok

Kort fortalt

Norlandia Fagerholt er en barnehage i Oslo kommune, med 29 ansatte og 86 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Ekornbarna

1-2 år

Marihøna

1-2 år

Hakkespettene

3-4 år

Maurtua

3-4 år

Solkroken

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Fagerholt?

Bygget vårt ble totalrenovert i 2018, og vi har innbydende, lyse rom som gir gode muligheter til kreativ utfoldelse.

Vårt hovedsatsningsområde er språk og vi er stolte av å ha et stort språklig og kulturelt mangfold i barnehagen vår. Hos oss lærer barna språk i ulike aktiviteter og i samspill med andre barn og ansatte. Gjennom daglig kontakt med jevnaldrende fra ulike bakgrunner utvikler barna våre viktige sosiale ferdigheter som empati, toleranse og åpenhet.

Vi observerer barna i lek og sørger for at alle barn blir sett og hørt og får uttrykke sine egne meninger. Barna deles inn i mindre grupper, som for eksempel språkgrupper og matgrupper. Dette sikrer at hvert barns unike behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes. 

Noe av det vi liker best

  • Fokus på språk og mangfold, og vi arbeider aktivt med språkstimulerende tiltak både for enkeltbarn og hele barnegruppen.
  • Nærhet til Trosterudparken, og skogsområder med fantastiske turmuligheter.
  • Lesefrø
  • Totalrenovert i 2018, og vi har innbydende, lyse rom som gir gode muligheter til kreativ utfoldelse.
  • Vi tilbyr ICDP-foreldrekurs. Her lærer vi om viktige elementer i samspill med barn og målet er å fremme sunn utvikling og trivsel hos barn ved å styrke kommunikasjonen og relasjonene mellom voksne og barn.
  • Vi er en fullkostbarnehage der alle måltider tilberedes i barnehagen.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming